Manipulation eller færdiggørelse af billeder bliver ofte, fejlagtigt, forvekslet med manipulation. At der så i selve færdiggørelsen kan tilføres billedet mangt og meget er for mig blot et udtryk for, at fotografen idag, måske i højere grad end tidligere, vælger at benytte sig af de mange muligheder der ligger i billedbehandlingsprogrammer. Fx. holder jeg meget af at “forenkle” mine billeder i post-produktionen.Det betyder, at man som fotograf kan arbejde med sit billede, nøjagtigt som en maler arbejder med sine farver. 

Maleren begynder med et tomt lærred, og maler kun det han finder væsentligt for billedet. Fotografen begynder modsat med et billede fyldt med detaljer, og så gælder det om at fjerne alle dem der er uvæsentlige for intentionen med billedet.

Hvor man selv mener grænsen går, imellem færdiggørelse og egentlig manipualation, er en individuel sag. Personligt mener jeg, at det er hensigten med fotografiet der afgør, hvorvidt det er manipulerende eller ej.

I “gamle” dage brugte jeg mange timer på at færdiggøre mine billeder i mørkekammeret. Idag er tiden måske den samme, men værktøjskassen hedder Photoshop og med den er en hel del ting blevet nemmere og mere nøjagtigt.

manipulation i Photoshop

Skulle der nu sidde en og anden og være lidt stødt over de mange muligheder for manipulation i Photoshop vil jeg sige, at det er spild af tid. Fotos er blevet “manipuleret” ligeså længe fotografiet har fandtes. Idag har mange flere blot fået øjnene op for magien fordi mørkekammeret er rykket hjem i folks dagligstuer, hvor processerne foregår i fuldt dagslys på pc’en i stedet for i fotografernes mørkekamre. For mig har begrebet manipulation mere noget med tillid at gøre. Hvis en person viser dig et billede af en solnedgang og siger det er taget i Hvide Sande, så tror du formentlig på det.